Autem bez starostí

Asistenční služby Autem Bez Starostí jsou určené pro všechny řidiče osobních vozidel do 3,5 tuny a to bez rozdílu, zda jezdí pouze v České republice nebo i do zahraničí. Na cestách vás může potkat mnoho nebezpečných situací, které vás mohou nemile překvapit. Pokud je nechcete řešit sami, jste na našich internetových stránkách správně. V rámci nadstandardního rozsahu poskytovaných asistencí vám zajistíme opravdové bezpečí na vašich cestách. Ceny Asistenční služby Autem Bez Starostí se mění v případě, kdy je vozidlo starší 14 let anebo jeho celková hmotnost přesahuje 2499 kg.

Asistenční služby jsou platné za 72 hodin od zaplacení.

Podrobný popis asistence Autem Bez Starostí

Silniční služba
Vyproštění vozidla
Náhradní vozidlo
v případě krádeže
Dovoz PHM a jejich záměna
Uložení vozidla
Dovezení nalezeného vozidla
po krádeži
Start nepojízdného vozidla
Nouzové ubytování
Dopravní a moto
informace
Zapůjčení náhradního
vozidla až na 8 dní
Náhradní doprava
Tlumočník na telefonu
Odtah vozidla do servisu
dle přání klienta
Vyzvednutí opraveného
vozidla
Odvoz dítěte
Přistavení a odstavení
náhradního vozidla
Odtah v ČR i v zahraničí
do servisu v limitu do 2 500 km
Finanční hotovost
v případě nouze
Úhrada neopravitelné
pneumatiky
Výměna pneumatiky
Přívěsný vozík do 1t
nebo karavan do 2,5t
Pro jaká vozidla lze sjednat asistenci Autem Bez Starostí

Pro jaká vozidla lze sjednat asistenci Autem Bez Starostí

Osobní automobily s maximálním počtem 9 sedadel včetně sedadla řidiče a celkovou hmotností maximálně 3 500 kg v kategorii (dle technického průkazu) M – M1. Jedná se o kategorii určenou k přepravě osob. Kategorie M1 však pouze za předpokladu, že takové vozidlo nedisponuje na zadní nápravě dvoj-montáží zadní nápravy. V případech speciálních úprav, či nástaveb, které mohou mít vliv na poskytování asistenčních služeb, je poskytovatelem poskytnuto asistenční plnění odpovídající rozsahu pro vozidlo bez takovéto úpravy či nástavby.

Dosah pro odtah (repatriaci)

Dosah pro odtah (repatriaci)

Orientační kružnice pro odtah nepojízdného vozidla tam i zpět do domovského servisu v případě neopravitelnosti do 24 hodin ZDARMA a poskytnutí náhradního vozidla až na 8 dní ZDARMA (z bodu Praha).

Územní rozsah asistenční služby Autem Bez Starostí

Územní rozsah asistenční služby Autem Bez Starostí

Asistenční programy, není-li uvedeno jinak, se vztahují na asistenční události nastalé na území domovské země a na geografickém území Evropy včetně celého území Turecka. Asistence není platná na území Ruska (s výjimkou tzv. Kaliningradské oblasti), Grónska, Islandu, Faerských ostrovů, souostroví Špicberky, Kanárských ostrovů a Madeiry. Za evropský stát ve smyslu těchto podmínek asistence se nepovažuje Kazachstán, Arménie, Gruzie, Ázerbájdžán. V některých zemích mimo Evropskou unii (např. Bělorusko, Ukrajina) je kvalita a možnost poskytnutí asistenčních služeb závislá na místních podmínkách.

Loading...